Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów = Proceedings of the Institute of Vehicles


Wariant tytułu Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów
Wydawca Instytut Pojazdów Politechniki Warszawskiej
ISSN 1642-347X
Uwagi Instytucja sprawcza: Politechnika Warszawska. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Skrót Zesz. Nauk. Inst. Poj. / PW
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 4 (od 2013)
8 (od 2015)
8 (od 2017)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 8
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 23
12
następne

Kuranowski, Aleksander
Power steering and selected vehicle motion conditions
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów = Proceedings of the Institute of Vehicles
Data wydania: 2017
ISSN: 1642-347X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Mruk, Andrzej; Cisek, Jerzy
Identification of particulate matter PM in diesel engine exhaust gases
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów = Proceedings of the Institute of Vehicles
Data wydania: 2015
ISSN: 1642-347X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Maniowski, Michał
Optimization of wheel suspension dampers in off-road rally car
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów = Proceedings of the Institute of Vehicles
Data wydania: 2014
ISSN: 1642-347X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Impact Factor: 0
Brzeżański, Marek; Mareczek, Michał; Marek, Wojciech; Papuga, Tadeusz
Określanie parametrów ekologicznych stacjonarnego silnika spalinowego zasilanego różnymi paliwami
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów = Proceedings of the Institute of Vehicles
Data wydania: 2014
ISSN: 1642-347X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Impact Factor: 0
Kolator, Bronisław; Olszewski, Andrzej; Walczak, Stanisław; Wolak, Stanisław
Układ ABS a ślady hamowania. Badania z wykorzystaniem aparatury V-BOX
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów = Proceedings of the Institute of Vehicles
Data wydania: 2014
ISSN: 1642-347X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Impact Factor: 0
Cisek, Jerzy
Wpływ obciążenia silnika 1.9 TDI VW na stężenie ilościowe i masowe nanocząstek w spalinach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów = Proceedings of the Institute of Vehicles
Data wydania: 2014
ISSN: 1642-347X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Impact Factor: 0
Mitianiec, Władysław
Modelowanie i symulacja redukcji NOx w selektywnym reaktorze katalitycznym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów = Proceedings of the Institute of Vehicles
Data wydania: 2014
ISSN: 1642-347X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Impact Factor: 0
Cisek, Jerzy; Mruk, Andrzej
Właściwości silnika ZS zasilanego naturalnym olejem rzepakowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów = Proceedings of the Institute of Vehicles
Data wydania: 2012
ISSN: 1642-347X
Cisek, Jerzy
Analiza norm toksyczności spalin dla silników spalinowych różnych zastosowań
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów = Proceedings of the Institute of Vehicles
Data wydania: 2012
ISSN: 1642-347X
Mitianiec, Władysław
Wpływ bezpośredniego wtrysku paliwa na emisję spalin w dwusuwowym silniku spalinowym ZI
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów = Proceedings of the Institute of Vehicles
Data wydania: 2012
ISSN: 1642-347X
Kluziewicz, Michał; Maniowski, Michał
Stany nadsterowności podsterownego samochodu z przednim napędem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów = Proceedings of the Institute of Vehicles
Data wydania: 2010
ISSN: 1642-347X
Sowa, Andrzej
Struktura bazy danych systemu formułowania diagnozy stanu technicznego pojazdów szynowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów = Proceedings of the Institute of Vehicles
Data wydania: 2007
ISSN: 1642-347X
Zając, Grzegorz
Wpływ materiału wstawek hamulcowych pojazdu szynowego na poziom hałasu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów = Proceedings of the Institute of Vehicles
Data wydania: 2007
ISSN: 1642-347X
Karwala, Krzysztof; Zima, Radim
Zastosowanie obróbki powierzchniowej kulowaniem do zwiększenia nośności kół kolejowch zestawów kołowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów = Proceedings of the Institute of Vehicles
Data wydania: 2007
ISSN: 1642-347X
Tułecki, Adam; Szkoda, Maciej
Koszt cyklu trwałości LCC jako model decyzyjny modernizacji pojazdów szynowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów = Proceedings of the Institute of Vehicles
Data wydania: 2007
ISSN: 1642-347X
Guzowski, Stanisław
Problemy zużycia frettingowego w pojazdach szynowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów = Proceedings of the Institute of Vehicles
Data wydania: 2007
ISSN: 1642-347X
Tułecki, Adam; Michnej, Maciej
Analiza systemu zaopatrzenia w części zamienne dla spalinowych pojazdów trakcyjnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów = Proceedings of the Institute of Vehicles
Data wydania: 2007
ISSN: 1642-347X
Litwiński, Marek; Piec, Paweł
Badania oleju smarowego metodą spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów = Proceedings of the Institute of Vehicles
Data wydania: 2006
ISSN: 1642-347X
Krupa, Małgorzata; Guzowski, Stanisław
Możliwości zastosowania zbiorów rozmytych do oceny niezawodności elementów pojazdów szynowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów = Proceedings of the Institute of Vehicles
Data wydania: 2006
ISSN: 1642-347X
Dżuła, Stanisław
Analiza sił kontaktowych w warunkach asymetrii struktury koła oraz nieliniowej charakterystyki sprężyny Hertza
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów = Proceedings of the Institute of Vehicles
Data wydania: 2006
ISSN: 1642-347X

12
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/