Zeszyt Naukowy. Inżynieria i Technologia Chemiczna / Politechnika Krakowska


Wariant tytułu Zeszyty Naukowe. Inżynieria i Technologia Chemiczna / Politechnika Krakowska
Zeszyty Naukowe Politechniki Krakowskiej. Inżynieria i Technologia Chemiczna
Wydawca Politechnika Krakowska
ISSN 0867-7735
Seria główna Zeszyty Naukowe Politechniki Krakowskiej
Skrót Zesz. Nauk., Inż. Technol. Chem. / PKrak.
Zesz. Nauk. Inż. Chem. / PKrak.


Publikacje w tym tytule: 2

German, Krzysztof
Teoretyczne i eksperymentalne aspekty utylizacji odpadów PVC metodą termicznej eliminacji HCl i zgazowania
Typ: książka
Data wydania: 2002
Rakoczy, Jan
Alkilowanie toluenu do ksylenów na katalizatorach zeolitowych
Typ: książka
Data wydania: 1996
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/