Zeszyty Naukowe Politechniki Krakowskiej


Wydawca Politechnika Krakowska
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)

Podserie w tej serii:


Zeszyty Naukowe. Inżynieria Lądowa / Politechnika Krakowska

Zeszyt Naukowy. Inżynieria Sanitarna i Wodna / Politechnika Krakowska

Zeszyt Naukowy. Inżynieria i Technologia Chemiczna / Politechnika Krakowska

Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Krakowska

Zeszyt Naukowy. Budownictwo Wodne i Inżynieria Sanitarna / Politechnika Krakowska

Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Krakowska

Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Krakowska

Zeszyty Naukowe. Podstawowe Nauki Techniczne / Politechnika Krakowska

Zeszyty Naukowe. Nauki Humanistyczne, Społeczne i Ekonomiczne / Politechnika Krakowska

Zeszyt Naukowy. Budownictwo Lądowe / Politechnika Krakowska


Publikacje w tym tytule: 0

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/