Zeszyty Naukowe. Inżynieria Lądowa / Politechnika Krakowska


Wariant tytułu Zeszyt Naukowy. Inżynieria Lądowa / Politechnika Krakowska
Wydawca Politechnika Krakowska
ISSN 0867-1788
Seria główna Zeszyty Naukowe Politechniki Krakowskiej


Publikacje w tym tytule: 5

Flaga, Kazimierz
Skurcz betonu i jego wpływ na nośność, użytkowalność i trwałość konstrukcji żelbetowych i sprężonych : monografia
Typ: książka
Data wydania: 2002
Gaca, Stanisław
Badania prędkości pojazdów i jej wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego
Typ: książka
Data wydania: 2002
Tatara, Tadeusz
Działanie drgań powierzchniowych wywołanych wstrząsami górniczymi na niską tradycyjną zabudowę mieszkalną
Typ: książka
Data wydania: 2002
Stypuła, Krzysztof
Drgania mechaniczne wywołane eksploatacją metra płytkiego i ich wpływ na budynki
Typ: książka
Data wydania: 2001
Gwóźdź, Marian
Zagadnienia nośności losowej prętów metalowych
Typ: książka
Data wydania: 1997
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/