Zeszyty Naukowe. Podstawowe Nauki Techniczne / Politechnika Krakowska


Wariant tytułu Zeszyt Naukowy. Podstawowe Nauki Techniczne / Politechnika Krakowska
Wydawca Politechnika Krakowska
ISSN 0137-138X
Seria główna Zeszyty Naukowe Politechniki Krakowskiej


Publikacje w tym tytule: 3

Koroński, Jan
The limit problems for linear and nonlinear polyparabolic equations and asymptotic behaviour of solutions of parabolic systems
Typ: książka
Data wydania: 2001
Sanetra, Jerzy
Fizyczne właściwości układów polimerowych zawierających grupę karbazolową w aspekcie zastosowania ich w diodach elektroluminescencyjnych
Typ: książka
Data wydania: 2001
Wnuk, Miłosz Piotr
Powstawanie i rozwój szczelin w ciałach lepkosprężysto-plastycznych
Typ: książka
Data wydania: 1973
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/