Zeszyt Naukowy. Mechanika / Politechnika Krakowska


Wydawca Politechnika Krakowska
ISSN 0372-9486
Seria główna Zeszyty Naukowe Politechniki Krakowskiej
Skrót Zesz. Nauk., Mech. / PKrak.


Publikacje w tym tytule: 22
12
następne

Kozień, Marek S.; Lorkowski, Jacek
Możliwości wykorzystania analizy częstotliwościowej do diagnozowania zaburzeń równowagi u człowieka
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyt Naukowy. Mechanika / Politechnika Krakowska
Data wydania: 2001
ISSN: 0372-9486
Kozień, Marek S.
Metoda natężeniowa oszacowania ciśnienia akustycznego promieniowanego przez drgający układ połączonych płyt
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyt Naukowy. Mechanika / Politechnika Krakowska
Data wydania: 2001
ISSN: 0372-9486
Artur Krowiak
Ocena nieliniowości aktywnych układów pneumatycznych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyt Naukowy. Mechanika / Politechnika Krakowska
Data wydania: 2001
Michał Prącik
Badania modelowe i symulacyjne układu pantograf - linia trakcyjna
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyt Naukowy. Mechanika / Politechnika Krakowska
Data wydania: 2001
Janusz Kawecki; Ryszard Masłowski
Mechaniczne tłumiki drgań współpracujące z masztami z odciągami
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyt Naukowy. Mechanika / Politechnika Krakowska
Data wydania: 2001
Andrzej Grzyb; Anna Kumaniecka; Józef Nizioł
Analiza drgań sieci trakcyjnej modelowanej układem dwóch belek z masami skupionymi
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyt Naukowy. Mechanika / Politechnika Krakowska
Data wydania: 2001
Bogumił Wrana; Anna Borowiec
Częstości własne belki Timoshenki na dwuparametrowym podłożu Winklera-Pasternaka
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyt Naukowy. Mechanika / Politechnika Krakowska
Data wydania: 2001
Artur Janik; Marek A. Książek
Porównanie współczynnika jakości SEAT dla standardowych i optymalnych układów wibroizolacji
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyt Naukowy. Mechanika / Politechnika Krakowska
Data wydania: 2001
Adam Bar; Andrzej Świątoniowski
Wpływ drgań na proces walcowania blach na zimno
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyt Naukowy. Mechanika / Politechnika Krakowska
Data wydania: 2001
Janusz Tarnowski
Badanie porównawcze wibracji przy użyciu szybkiej kamery, laserowego czujnika przemieszczeń i akcelerometru
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyt Naukowy. Mechanika / Politechnika Krakowska
Data wydania: 2001
Roman Ciesielski
Bieżący stan normalizacji międzynarodowej w zakresie wpływów dynamicznych na budowle
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyt Naukowy. Mechanika / Politechnika Krakowska
Data wydania: 2001
Stanisław Michałowski; Stanisław Gil
Badania rozproszenia energii drgań w uchwytach obróbkowych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyt Naukowy. Mechanika / Politechnika Krakowska
Data wydania: 2001
Marek A. Książek; Jan Łuczko; Tadeusz Piwosz
Analiza dynamiczna ciężarówki wieloosiowej
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyt Naukowy. Mechanika / Politechnika Krakowska
Data wydania: 2001
Józef Nizioł
Tłumienie drgań układów ciągłych w ujęciu probabilistycznym
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyt Naukowy. Mechanika / Politechnika Krakowska
Data wydania: 2001
Waldemar Łatas
Fale naprężeń w prętach obciążonych dynamicznie
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyt Naukowy. Mechanika / Politechnika Krakowska
Data wydania: 2001
Jan Łuczko
Metody analizy numerycznej drgań regularnych i chaotycznych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyt Naukowy. Mechanika / Politechnika Krakowska
Data wydania: 2001
Zygmunt Basista
Modelowanie i symulacja układu człowiek - narzędzie - podłoże
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyt Naukowy. Mechanika / Politechnika Krakowska
Data wydania: 2001
Bogumił Wrana
Widmo częstości własnych belki wysokiej o 2DOF w węźle
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyt Naukowy. Mechanika / Politechnika Krakowska
Data wydania: 2001
Jacek Snamina
Tłumienie fal biegnących w przewodach linii elektroenergetycznych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyt Naukowy. Mechanika / Politechnika Krakowska
Data wydania: 2001
Wojnar, Leszek
Fraktografia ilościowa : podstawy i komputerowe wspomaganie badań
Typ: książka
Data wydania: 1990

12
następne© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/