Zeszyty Naukowe. Nauki Humanistyczne, Społeczne i Ekonomiczne / Politechnika Krakowska


Wydawca Politechnika Krakowska
ISSN 1642-0799
Seria główna Zeszyty Naukowe Politechniki Krakowskiej


Publikacje w tym tytule: 1

Czarnecki, Lech
Moore i Wittgenstein. Niekartezjańskie rozwiązania problemu pewności
Typ: książka
Data wydania: 2001
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/