Zeszyt Naukowy. Budownictwo Lądowe / Politechnika Krakowska


Wydawca Politechnika Krakowska
ISSN 0454-4862
Seria główna Zeszyty Naukowe Politechniki Krakowskiej


Publikacje w tym tytule: 1

Furtak, Kazimierz
Nośność przekrojów normalnych w zginanych elementach żelbetowych poddanych obciążeniom zmiennym ze szczególnym uwzględnieniem obiektów mostowych
Typ: książka
Data wydania: 1985
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/