Zeszyt Naukowy. Budownictwo Wodne i Inżynieria Sanitarna / Politechnika Krakowska


Wydawca Politechnika Krakowska
ISSN 0137-1363
Seria główna Zeszyty Naukowe Politechniki Krakowskiej


Publikacje w tym tytule: 3

Nachlik, Elżbieta
Badanie pola prędkości w krzywiźnie rzeki nizinnej w warunkach ustalonego i nieustalonego przepływu wody
Typ: książka
Data wydania: 1986
Balcerzak, Wojciech
Kinetyka rozkładu fenolu w procesie elektrochemicznego utleniania
Typ: książka
Data wydania: 1983
Balcerzak, Wojciech; Broniewska, Kazimiera; Lach, Anna; Zymon, Wiesław
Zastosowanie wybranych metod fizykochemicznych do usuwania dużych stężeń detergentów
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1975
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/