Zeszyt Naukowy. Budownictwo Wodne i Inżynieria Sanitarna / Politechnika Krakowska


Wydawca Politechnika Krakowska
Seria główna Zeszyty Naukowe Politechniki Krakowskiej


Publikacje w tym tytule: 1

Balcerzak, Wojciech; Broniewska, Kazimiera; Lach, Anna; Zymon, Wiesław
Zastosowanie wybranych metod fizykochemicznych do usuwania dużych stężeń detergentów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyt Naukowy. Budownictwo Wodne i Inżynieria Sanitarna / Politechnika Krakowska
Data wydania: 1975
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/