Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Krakowska


Wariant tytułu Zeszyt Naukowy. Architektura / Politechnika Krakowska
Wydawca Wydaw. PK
ISSN 0137-1371
Seria główna Zeszyty Naukowe Politechniki Krakowskiej


Publikacje w tym tytule: 4

Dąbrowska-Budziło, Krystyna
Treść krajobrazu kulturowego w jego kształtowaniu i ochronie
Typ: książka
Data wydania: 2002
Kaczmarska, Elżbieta
Uzdrowisko i jego przestrzeń społeczna : wybrane zagadnienia przestrzenne polskich uzdrowisk karpackich w aspekcie integracji europejskiej
Typ: książka
Data wydania: 2002
Żakowska, Lidia
Wizualizacja w projektowaniu dróg : aspekty bezpieczeństwa i estetyki
Typ: książka
Data wydania: 2001
Nowacka-Rejzner, Urszula
Znaczenie małych cieków wodnych dla kształtowania środowiska miejskiego na przykładzie Krakowa
Typ: książka
Data wydania: 2001
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/