Zeszyty Naukowe. Mechanika / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy


Wariant tytułu Zeszyty Naukowe / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Mechanika
Wydawca Wydawnictwo Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy
ISSN 0208-6395
Seria główna Zeszyty Naukowe / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Skrót Zesz. Nauk., Mech. / ATR Bydg.


Publikacje w tym tytule: 5

Pytel, Stanisław M.; Mikuła, Janusz; Pietryka, Izabela
Struktura i właściwości mechaniczne strefy wpływu ciepła w stali konstrukcyjnej o wysokiej wytrzymałości
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Mechanika / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Data wydania: 2001
ISSN: 0208-6395
Pietryka, Izabela
Diagnozowanie metodą ultradźwiekową stopnia zużycia stali eksploatowanych w energetyce
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Mechanika / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Data wydania: 2001
ISSN: 0208-6395
Lisak, Janusz
Wpływ niklu na ilość austenitu szczątkowego w stali konstrukcyjnej
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Mechanika / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Data wydania: 2001
ISSN: 0208-6395
Miernikiewicz, Adam
Erozja elektryczna spontaniczna i stymulowana
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Mechanika / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Data wydania: 2000
Lisak, Janusz
Przemiany przechłodzonego austenitu podczas chłodzenia ciągłego stali konstrukcyjnej zawierającej 10 % niklu
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Mechanika / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Data wydania: 1998
ISSN: 0208-6395
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/