Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe / Politechnika Łódzka


Wariant tytułu Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Cieplne Maszyny Przepływowe
Wydawca Politechnika Łódzka. Instytut Maszyn Przepływowych
ISSN 0137-2661
Skrót Zesz. Nauk., PŁódz., Ciep. Masz.
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 2 (od 2013)
5 (od 2015)
5 (od 2017)
0 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 3

Matras, Zbigniew; Malec, Waldemar
Badania eksperymentalne oporów przepływu cieczy nienewtonowskich w przewodach zakrzywionych o przekroju elipytycznym
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe / Politechnika Łódzka
Data wydania: 2000
Zbigniew Matras; Jacek Głód
Przepływ nienewtonowskich roztworów micelarnych w przewodach o przekroju kołowym
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe / Politechnika Łódzka
Data wydania: 2000
Rup, Kazimierz; Soczówka, Mariusz
Zależności opisujące zmianę turbulentnej liczby Prandtla w przepływie realizowanym w rurze
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe / Politechnika Łódzka
Data wydania: 2000
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/