Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka


Wariant tytułu Zeszyty Naukowe / Politechnika Łódzka. Elektryka
Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Elektryka
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
ISSN 0374-4817
Skrót Zesz. Nauk., PŁódz., Elekt.
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Witold Mazgaj
Taking eddy currents into the computation of the magnetic field distribution in the ferromagnetic solid block
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
Data wydania: 1998




© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/