Zeszyty Naukowe. Inżynieria Chemiczna i Procesowa / Politechnika Łódzka


Wariant tytułu Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
ISSN 1505-2095
Skrót Zesz. Nauk., PŁódz., Inż. Chem. Proc.
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 3

Andrzej Mieszkowski
Poprawa parametrów pracy nieszczelnych cyklonów
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Inżynieria Chemiczna i Procesowa / Politechnika Łódzka
Data wydania: 2000
Włodzimierz Ciesielczyk
Półempiryczne metody określania kinetyki suszenia fluidalnego
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Inżynieria Chemiczna i Procesowa / Politechnika Łódzka
Data wydania: 1999
Wacław Krzanowski
Wykorzystanie wirujących dysków mieszających do mieszania trudnozwilżalnych pyłów z wodą
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Inżynieria Chemiczna i Procesowa / Politechnika Łódzka
Data wydania: 1997
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/