Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Matematyka


Wydawca Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Rzeszowskiej
ISSN 1232-7867
Skrót Zesz. Nauk. PRzesz., Mat.
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Jakóbczak, Piotr
Exceptional sets for holomorphic functions
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Matematyka
Data wydania: 2001
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/