Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika


Wariant tytułu Zeszyty Naukowe / Politechnika Rzeszowska. Mechanika
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
ISSN 0209-2689
e-ISSN 2300-5211
Skrót Zesz. Nauk. PRzesz., Mech.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 4 (od 2013)
7 (od 2015)
7 (od 2017)
5 (od 2019)
20 (od 2023)
DOI 10.7862/rm
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 7
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 90
12345
następne

Szubartowski, Damian
Zagadnienie zakrzywionej anizotropowej oraz funkcjonalnie gradowanej powłoki pooddanej działaniu pola temperatury
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
Data wydania: 2018
ISSN: 2300-5211
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Janus-Michalska, Małgorzata; Jasińska, Dorota
Comparative study of bending stiffness of sandwich plates with cellular cores
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
Data wydania: 2017
ISSN: 2300-5211
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Taler, Jan; Jaremkiewicz, Magdalena
Identyfikacja współczynnika wnikania ciepła na zewnętrznej powierzchni termometru do wyznaczania nieustalonej temperatury płynu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
Data wydania: 2015
ISSN: 0209-2689
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Taler, Dawid; Madejski, Paweł; Taler, Jan
Modelowanie ustalonych procesów przepływowo-cieplnych w kotle fluidalnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
Data wydania: 2015
ISSN: 0209-2689
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Majewski, Karol; Grądziel, Sławomir
Wyznaczania spadku ciśnienia w parowniku kotła z naturalnym obiegiem wody
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
Data wydania: 2015
ISSN: 0209-2689
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Duda, Piotr
Eksperymentalna weryfikacja metody rozwiązywania odwrotnego problemu przewodzenia ciepła
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
Data wydania: 2014
ISSN: 0209-2689
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Impact Factor: 0
Kantor, Ryszard; Majoch, Mateusz
Numeryczne wyznaczanie stopnia zmieszania wody i kaolinu w mieszalniku statycznym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
Data wydania: 2014
ISSN: 0209-2689
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Impact Factor: 0
Kantor, Ryszard
Modelowanie hybrydowego obiegu chłodniczego przy wykorzystaniu programu LabView
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
Data wydania: 2014
ISSN: 0209-2689
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Impact Factor: 0
Taler, Dawid; Ocłoń, Paweł
Numerical determination of the gas-side average heat transfer coefficients in the fin-and-tube heat exchanger
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
Data wydania: 2014
ISSN: 0209-2689
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Impact Factor: 0
Taler, Dawid; Taler, Jan
Determining heat transfer correlations for transition and turbulent flow in ducts
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
Data wydania: 2014
ISSN: 0209-2689
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Impact Factor: 0
Wais, Piotr
Fin-tube heat exchanger performance for different louver angles
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
Data wydania: 2014
ISSN: 0209-2689
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Impact Factor: 0
Cyklis, Piotr; Młynarczyk, Przemysław
Passive pressure pulsation damping using shaped nozzles
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
Data wydania: 2014
ISSN: 0209-2689
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Impact Factor: 0
Cyklis, Piotr; Duda, Roman
Metodyka sterowania hybrydowym sprężarko-sorpcyjnym obiegiem chłodniczym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
Data wydania: 2014
ISSN: 0209-2689
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Impact Factor: 0
Pilarczyk, Marcin; Węglowski, Bohdan
Analiza cieplno-wytrzymałościowa rozruchu kotła parowego na przykładzie kotła OP-650
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
Data wydania: 2014
ISSN: 0209-2689
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Impact Factor: 0
Nowak, Marzena; Majewski, Karol; Cisek, Piotr
Projekt stanowiska laboratoryjnego do weryfikacji metody wyznaczania trójwymiarowego nieustalonego pola temperatur w elementach grubościennych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
Data wydania: 2014
ISSN: 0209-2689
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Impact Factor: 0
Moszumański, Ryszard
Badania eksperymentalne i symulacja numeryczna kształtowania dokładnych kół zębatych z prasowanych i spiekanych metalicznych materiałów sypkich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
Data wydania: 2009
ISSN: 0209-2689
Gil, Stanisław
Badania dynamiczne wybranych połączeń elementów uchwytów składanych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2009
Łuczko, Jan
Drgania okresowe, prawie okresowe i chaotyczne w procesach toczenia
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
Data wydania: 2008
ISSN: 0209-2689
Ryś, Jan
Typizacja przekładni planetarnej o identycznej geometrii satelitów
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
Data wydania: 2008
ISSN: 0209-2689
Kogut, Janusz P.; Ciurej, Henryk
A numerical model formulation for the underground railway vibration prediction
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
Data wydania: 2008
ISSN: 0209-2689

12345
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/