Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Świętokrzyska


Wariant tytułu Zeszyty Naukowe / Politechnika Świętokrzyska. Budownictwo
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
ISSN 0239-4952
Uwagi Instytucja sprawcza: Politechnika Świętokrzyska (Kielce)
Skrót Zesz. Nauk. PŚwiętokrz., Bud.
Zesz. Nauk. Politech. Świętokrz., Bud.
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 14

Dąbrowski, Wojciech; Głód, Krzysztof; Spaczyńska, Marta
Ocena stanu technicznego rurociągów na podstawie badań hydraulicznych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2005
Fiertak, Maria
Chemia budowlana jako wprowadzenie do przedmiotów materiałoznawczych – własne doświadczenia dydaktyczne
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2003
Śliwiński, Jacek
Materiały budowlane w kształceniu inżyniera budownictwa
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2003
Piechnik, Stefan
O kilku problemach kształcenia inżynierów w Polsce i o roli mechaniki w tym procesie
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2003
Dąbrowski, Wojciech
Ilościowy monitoring ścieków w kanałach ściekowych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Świętokrzyska
Data wydania: 2003
ISSN: 0239-4952
Kawecki, Janusz
Opracowanie i weryfikacja systemu oceny jakości kształcenia w szkołach wyższych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2003
Radziszewska-Zielina, Elżbieta
Program zajęć oraz materiały dydaktyczne i metody nauczania przedmiotu marketing w budownictwie wobec aktualnych i przyszłościowych potrzeb
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2003
Karafiat, Andrzej
Nauczanie matematyki na kierunku Budownictwo
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2003
Flaga, Kazimierz; Furtak, Kazimierz
Nauczanie przedmiotów konstrukcyjnych na kierunku Budownictwo na przykładzie Politechniki Krakowskiej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2003
Dąbrowski, Wojciech
Projektowanie i sterowanie pracą systemów zaopatrzenia w wodę przy użyciu programu obliczeniowego EPANET
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2001
Kawecki, Janusz
Zagadnienia dynamiki w diagnostyce konstrukcji budowlanych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Świętokrzyska
Data wydania: 1998
ISSN: 0239-4952
Dyduch, Krzysztof
Ocena metod wzmocnienia żelbetowych silosów
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Świętokrzyska
Data wydania: 1998
ISSN: 0239-4952
Jankowski, Zbigniew
Wpływ założeń na wzmacnianie konstrukcji obiektów zabytkowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Świętokrzyska
Data wydania: 1998
Ligęza, Wiesław; Piwowarski, Krzysztof; Ruppert, Jerzy
Stateczność lokalna tarcz trójwarstwowych o okładzinach betonowych i podatnym rdzeniu
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Świętokrzyska
Data wydania: 1980
ISSN: 0239-4952
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/