Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych


Wydawca Wydział Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ISSN 0084-5477
Skrót Zesz. Probl. Post. Nauk Roln.
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 9 (od 2013)
13 (od 2015)
13 (od 2017)
20 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 4

Krzeptowska-Moszkowicz, Izabela; Moszkowicz, Łukasz
Przemiany i znaczenie szaty roślinnej w krajobrazie miasta Zakopane
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych
Data wydania: 2011
ISSN: 0084-5477
Jarząbek, Adam
Zmiany ładunków fosforanów przy przepływie przez małe zbiorniki
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych
Data wydania: 1998
Książyński, K.; Kubrak, J.; Nachlik, E.
Modelowanie obiegu wody w obrębie Basenu Środkowego Biebrzy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych
Data wydania: 1996
Generowicz, Agnieszka; Sipowicz, Wiesław
Zasady i kryteria przebudowy gospodarki odpadami
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych
Data wydania: 1996
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/