Chemical Society Reviews


Wydawca Royal Society of Chemistry
ISSN 0306-0012
e-ISSN 1460-4744
Skrót Chem. Soc. Rev.
Impact Factor dla czasopisma 24.892 (od 2012)
30.425 (od 2013)
33.383 (od 2014)
34.09 (od 2015)
38.618 (od 2016)
40.182 (od 2017)
40.443 (od 2018)
42.846 (od 2019)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 50 (od 2012)
50 (od 2017)
200 (od 2019)
Klasyfikacja ASJC 1600 Chemistry: General Chemistry
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Baláž, Peter; Wieczorek-Ciurowa, Krystyna et al.
Hallmarks of mechanochemistry: from nanoparticles to technology
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical Society Reviews
Data wydania: 2013
ISSN: 0306-0012
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 50
Impact Factor: 30.425
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/