Bibliotekarz


Wydawca Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
ISSN 0208-4333
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 12

Górski, Marek M.; Szewczyk-Kłos, Danuta
Biblioteki akademickie po wdrożeniu reformy szkolnictwa wyższego i w czasie pandemii
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Bibliotekarz
Data wydania: 2021
ISSN: 0208-4333
Górska, Agnieszka
Nowe budynki biblioteczne w Krakowie-Pychowicach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Bibliotekarz
Data wydania: 2009
ISSN: 0208-4333
Puch, Małgorzata
Opracowanie rzeczowe dokumentów w systemie TINLIB
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Bibliotekarz
Data wydania: 1994
Puch, Małgorzata; Dobrzyńska-Lankosz, Ewa; Kosek, Jadwiga; Nahotko, Marek
URICA
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Bibliotekarz
Data wydania: 1993
Dobrzyńska-Lankosz, Ewa; Nahotko, Marek
Zautomatyzowane systemy biblioteczne : VTLS
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Bibliotekarz
Data wydania: 1992
Dobrzyńska-Lankosz, Ewa; Nahotko, Marek
DOBIS/LIBIS
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Bibliotekarz
Data wydania: 1992
Dobrzyńska-Lankosz, Ewa; Nahotko, Marek
INNOPAC
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Bibliotekarz
Data wydania: 1992
Dobrzyńska-Lankosz, Ewa; Nahotko, Marek
Geac ADVANCE
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Bibliotekarz
Data wydania: 1992
Czerni, Józef
Automatyczny mikropowielacz do kart katalogowych Mini-Graph 120
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Bibliotekarz
Data wydania: 1973
Jaskuła, Roman
Kilka uwag o selekcji księgozbiorów : głos w dyskusji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Bibliotekarz
Data wydania: 1966
Krzyżewski, Tadeusz
Ciągła selekcja księgozbiorów technicznych warunkiem postępu i wynalazczości
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Bibliotekarz
Data wydania: 1965
Krzyżewski, Tadeusz
Analiza pracy źródłem usprawnień w bibliotekach technicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Bibliotekarz
Data wydania: 1964
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/