Journal of Polymer Science. Polymer Letters Edition


Wydawca Interscience Publishers
ISSN 0360-6384
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Pielichowski, Jan; Popielarz, Roman; Chrząszcz, Ryszard
A novel synthesis of N-vinylcarbazoles: reaction conditions and mechanism of the side reaction
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Polymer Science. Polymer Letters Edition
Data wydania: 1985
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/