Modelling Simulation & Control. B


Wydawca Association for the Advancement of Modelling & Simulation Techniques in Enterprises (AMSE)
ISSN 0761-2516
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Kozioł, Ryszard; Mrozek, Zbigniew
Process automation of hot rolling plate mill
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Modelling Simulation & Control. B
Data wydania: 1990
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/