Kraków : magazyn kulturalny


Wydawca Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa-Książka-Ruch"
ISSN 0239-7420
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Böhm, Aleksander
Genius loci
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kraków : magazyn kulturalny
Data wydania: 1990
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/