Szkło i Ceramika


Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
ISSN 0039-8144
Uwagi Instytucja sprawcza: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITPMB), patronat : Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 4 (od 2013)
7 (od 2015)
7 (od 2017)
0 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 11

Fedorczak-Cisak, Małgorzata; Kowalska-Koczwara, Alicja
Fasady szklane w budynkach energooszczędnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Szkło i Ceramika
Data wydania: 2013
ISSN: 0039-8144
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 4
Jaglarz, J.; Osak, A.
Niestandardowe metody optyczne w badaniach powierzchni szklanych: piaskowanych, satynowanych i gładkich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Szkło i Ceramika
Data wydania: 2009
ISSN: 0039-8144
Ostrowski, Czesław
Przemiany fazowe wodorotlenków glinu i produktów jego dehydroksylacji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Szkło i Ceramika
Data wydania: 1994
Ostrowski, Czesław; Żelazny, Sylwester
Badania mikroskopowe popiołów lotnych i odpadów powęglowych po topieniu w piecu plazmowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Szkło i Ceramika
Data wydania: 1993
ISSN: 0039-8144
Jarosiński, Andrzej; Mazanek, Czesław
Zagospodarowanie fosfogipsu w Polsce
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Szkło i Ceramika
Data wydania: 1993
Jarosiński, Andrzej; Mazanek, Czesław
Sposoby rozwiązywania problemu fosfogipsów w świecie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Szkło i Ceramika
Data wydania: 1993
Jarosiński, Andrzej
Metody wytwarzania fosfoanhydrytów i ich zastosowanie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Szkło i Ceramika
Data wydania: 1993
Ostrowski, Czesław
Badania mikroskopowe stwardniałych zaczynów gipsowo-cementowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Szkło i Ceramika
Data wydania: 1993
Jarosiński, Andrzej; Mazanek, Czesław
Fosfogips - problem polski i światowy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Szkło i Ceramika
Data wydania: 1992
Pyda, Waldemar; Haberko, Krzysztof; Żurek, Z.
Roztwory stałe ZrO2 stabilizowane mieszaniną tlenków pierwiastków ziem rzadkich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Szkło i Ceramika
Data wydania: 1991
Wzorek, Zbigniew
Sposoby zagospodarowania odpadów fosfogipsowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Szkło i Ceramika
Data wydania: 1991
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/