Życie Literackie


Wydawca Związek Literatów Polskich, Oddział w Krakowie i Katowicach
ISSN 0591-2369
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Krzyżewski, Tadeusz
Biblioteki a czytelnictwo w Nowej Hucie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Życie Literackie
Data wydania: 1965




© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/