Sensors and Actuators. B, Chemical


Wariant tytułu Sensors and Actuators B: Chemical
Wydawca Elsevier
ISSN 0925-4005
e-ISSN 1873-3077
Skrót Sensor. Actuat. B-Chem.
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 40 (od 2012)
140 (od 2019)
200 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 40
Klasyfikacja ASJC 2208 Engineering: Electrical and Electronic Engineering
2504 Materials Science: Electronic, Optical and Magnetic Materials
2505 Materials Science: Materials Chemistry
2506 Materials Science: Metals and Alloys
2508 Materials Science: Surfaces, Coatings and Films
3104 Physics and Astronomy: Condensed Matter Physics
3105 Physics and Astronomy: Instrumentation
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 3

Wang, Peng; Song, Tong; Gao, Guanggang; Matras-Postolek, Katarzyna; Yang, Ping
SnO2 clusters embedded in TiO2 nanosheets: heterostructures and gas sensing performance
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Sensors and Actuators. B, Chemical
Data wydania: 2022
ISSN: 0925-4005
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 8.4
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Pilch, Maciej; Ortyl, Joanna; Chachaj-Brekiesz, Anna; Galek, Mariusz; Popielarz, Roman
Europium-based luminescent sensors for mapping pressure distribution on surfaces
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Sensors and Actuators. B, Chemical
Data wydania: 2020
ISSN: 0925-4005
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 7.46
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Pławiak, Paweł; Maziarz, Wojciech
Classification of tea specimens using novel hybrid artificial intelligence methods
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Sensors and Actuators. B, Chemical
Data wydania: 2014
ISSN: 0925-4005
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 4.097
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/