Computer Science


Wydawca AGH University of Science and Technology
ISSN 1508-2806
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 8 (od 2013)
12 (od 2015)
40 (od 2019)
40 (od 2023)
DOI 10.7494/csci
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 12
Polecane strony internetowe przejdź  
przejdź  


Publikacje w tym tytule: 4

Kucwaj, Jan
An algorithm of semi-Delaunay triangulation of points cloud scattered on surface
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Computer Science
Data wydania: 2014
ISSN: 1508-2806
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Impact Factor: 0
Rzecki, Krzysztof; Niedźwiecki, Michał; Sośnicki, Tomasz; Martyna, Andrzej
Experimental verification of Hyper-V performance isolation quality level
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Computer Science
Data wydania: 2014
ISSN: 1508-2806
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Impact Factor: 0
Poznański, Piotr; Wawrowski, Mariusz
Improving software systems by flow control analysis
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Computer Science
Data wydania: 2012
ISSN: 1508-2806
Ziemiański, Daniel
Synthesis of vibration isolation of human-operator, using the optimal regulator
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2010
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/