Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Architektura


Wariant tytułu Monograph / Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Architecture
Wydawca Wydawnictwo PK
Seria główna Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki


Publikacje w tym tytule: 396
poprzednie
1234567 ... 20
następne

Bajwoluk, Tomasz
Integracja przestrzenna w strefie podmiejskiej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Nowacka-Rejzner, Urszula
Odzyskane tereny nadwodne w tworzeniu nowego wizerunku miasta
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Marx-Kozakiewicz, Magdalena
Współczesna tkanka mieszkaniowa jako specyficzny element struktury miasta. Przeobrażenia w przestrzeni osiedli mieszkaniowych z lat 70. Na wybranych przykładach
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Ogrodnik, Daniel
Metropolitalne węzły miejskości a wielkoprzestrzenne projekty rewitalizacji – przykład Mediolanu
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Mełges, Hubert
Transformacja ustrojowa po roku 1989 i jej wpływ na przemiany małych miast (na podstawie wiedzy o miastach województwa małopolskiego)
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Zuziak, Zbigniew K.
Konstrukcje urbanistyczne a planowanie metropolitalne
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Koniusz, Michał
Pałac w Sancygniowie (powiat pińczowski) i jego dzieje na przestrzeni wieków
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Klimczak, Laura
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Polsce szansą ochrony terenów zielonych – prawda czy fikcja?
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW (rozdział): 20

Nowe idee w planowaniu rozwoju terytorialnego. T. 6, Wybrane instrumenty planowania przestrzennego, regionalnego i projektowania urbanistycznego : zagadnienia szczegółowe : praca zbiorowa
Typ: książka
Redaktor: Węcławowicz-Bilska, Elżbieta
Punktacja MNiSW (redakcja): 20
Data wydania: 2017

Nowe idee w planowaniu rozwoju terytorialnego. T. 5, Zagadnienia społeczne, funkcjonalne i gospodarcze w planowaniu przestrzennym : praca zbiorowa
Typ: książka
Redaktor: Węcławowicz-Bilska, Elżbieta
Punktacja MNiSW (redakcja): 20
Data wydania: 2017

Nowe idee w planowaniu rozwoju terytorialnego. T. 4, Dziedzictwo kulturowe i wartości przyrodnicze w planowaniu przestrzennym : wybrane przykłady : praca zbiorowa
Typ: książka
Redaktor: Węcławowicz-Bilska, Elżbieta
Punktacja MNiSW (redakcja): 20
Data wydania: 2017

Nowe idee w planowaniu rozwoju terytorialnego. T. 3, Problemy regionalne i środowiskowe z uwzględnieniem małych miast : praca zbiorowa
Typ: książka
Redaktor: Węcławowicz-Bilska, Elżbieta
Punktacja MNiSW (redakcja): 20
Data wydania: 2017

Nowe idee w planowaniu rozwoju terytorialnego. T. 2, Problemy obszarów metropolitalnych i wielkich miast : praca zbiorowa
Typ: książka
Redaktor: Węcławowicz-Bilska, Elżbieta
Punktacja MNiSW (redakcja): 20
Data wydania: 2017
Barnaś, Janusz
Współczesne miasta ogrody
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Blazy, Rafał
Współczesna idea i program budowy Ekomiast w Wielkiej Brytanii
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Kosiński, Wojciech
Idea miasta i piękna – modernizm – otwarcie w przyszłość
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Lenartowicz, J. Krzysztof
Działalność planistyczna i urbanistyczna Profesora Józefa Gałęzowskiego w latach 1912-1918
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Węcławowicz-Bilska, Elżbieta
Wpływy i uwarunkowania twórczości Profesora Zbigniewa Wzorka
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW (rozdział): 20

Nowe idee w planowaniu rozwoju terytorialnego. T. 1, Nowe idee w urbanistyce i planowaniu przestrzennym : praca zbiorowa
Typ: książka
Redaktor: Węcławowicz-Bilska, Elżbieta
Punktacja MNiSW (redakcja): 20
Data wydania: 2017
Zachariasz, Agata
Linearne tereny zieleni jako elementy struktury miasta oraz aktywizacji turystyki kulturowej i rekreacji pozamiejskiej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW (rozdział): 20

poprzednie
1234567 ... 20
następne© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/