Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki


Wariant tytułu Zeszyt Naukowy / Politechnika Krakowska
Wydawca Wydawnictwo PK
ISSN 0860-097X
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)

Podserie w tej serii:


Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Architektura

Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Mechanika = Monograph / Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Mechanics

Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Inżynieria Środowiska

Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Inżynieria Lądowa = Monograph / Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Civil Engineering

Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Inżynieria Sanitarna i Wodna

Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Podstawowe Nauki Techniczne

Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Inżynieria Elektryczna i Komputerowa

Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Seria Historyczno-Techniczna

Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Nauki Humanistyczne, Społeczne i Ekonomiczne

Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Inżynieria i Technologia Chemiczna


Publikacje w tym tytule: 228
123456 ... 12
następne

Kowalski, Marek
Wybrane aspekty realizacji modelu wirtualnej współrzędnościowej maszyny pomiarowej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1999
Gawlik, Józef; Karbowski, Krzysztof; Ruszaj, Adam
Symulacja komputerowa procesu szlifowania elektrochemicznego kulistą ściernicą
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1999
Gondek, Longin
Równanie wektorowe dla różniczek funkcji wymiarowej manipulatora
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1999
Ryniewicz, Andrzej
Monitorowanie i diagnozowanie wybranych geometrycznych błędów części obrabiarek i maszyn pomiarowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1999
Zębala, Wojciech
Modelowanie strefy skrawania
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1999
Boratyńska, Anna; Gawlik, Józef
Struktura i analiza kosztów jakości
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1999
Zając, Jerzy
Rozproszony system sterowania zautomatyzowanym wytwarzaniem
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1999
Cyklis, Jerzy; Słota, Adam
Obiektowo-obserwowalna sieć Pietriego jako alternatywa dla modelu macierzowego ESP
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1999
Przybylski, Lucjan; Słodki, Bogdan
Strategia modyfikacji katalogowych warunków skrawania do rzeczywistego stanu stanowiska obróbkowego
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1999
Miernikiewicz, Adam
Przebieg procesu erozji elektrycznej metalowej katody w warunkach obróbki elektroerozyjnej (EDM) w świetle najnowszych badań teoretyczno – doświadczalnych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1999
Samek, Andrzej
Nauki przyrodnicze w kształceniu inżynierów mechaników
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1999
Kwatera, Marian
Projektowanie oprzyrządowania przedmiotowego w warunkach produkcji zintegrowanej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1999
Grzyb, Bogusław; Niżankowski, Czesław
Symulacja gęstości energii w strefie wykańczającego szlifowania gwintu o podwójnym zarysie profilu na gwintownikach specjalnych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1999
Dąbrowski, Marek; Rutkowska, Anna; Żurowicz, Wojciech
Wytwarzanie powłok (TiAl)N ze związku międzymetalicznego metodą łukową
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1999
Gawlik, Józef; Karbowski, Krzysztof; Szabo, Otto; Zębala, Wojciech
Stanowisko do pomiaru sił skrawania w obróbce precyzyjnej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1999
Kaczmarek, Jan; Kulawik, Edmund
Nowe podejście do charakterystyki mikrostereometrii powierzchni na przykładzie toczenia poprzecznego
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1999
Sładek, Jerzy; Rakoczy, Robert
Wykorzystanie koncepcji sztucznych sieci neuronowych do modelowania współrzędnościowej maszyny pomiarowej (WMP) przy zastosowaniu wzorca przestrzennego
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1999
Cyklis, Jerzy; Pierzchała, Wiesław; Zając, Jerzy
Próba klasyfikacji systemów sterowania zautomatyzowanym wytwarzaniem
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1999
Duda, Jan; Habel, Jacek; Kwatera, Marian; Samek, Andrzej
Uniwersalna baza danych możliwości technologicznych systemu wytwarzania
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1999
Wantuch, Edward
Stan obecny i perspektywy zastosowań pola magnetycznego w technologii obróbki ściernej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1999

123456 ... 12
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/