Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Inżynieria i Technologia Chemiczna


Wariant tytułu Monograph / Cracow University of Technology. Chemical Engineering and Technology
Wydawca Wydawnictwo PK
Seria główna Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki


Publikacje w tym tytule: 6

Banach, Marcin
Przetwarzanie ubocznych produktów z przemysłu mięsnego oraz modyfikacje technologii ich przerobu w celu zapobiegania powstawania odorów
Typ: książka
Data wydania: 2013
German, Krzysztof
Wybrane aspekty utylizacji odpadów poli(chlorku winylu)
Typ: książka
Data wydania: 2009
Czub, Piotr
Modyfikowane oleje roślinne oraz produkty chemicznej degradacji odpadowego poli(tereftalanu etylenu) jako ekologiczne surowce do żywic epoksydowych
Typ: książka
Data wydania: 2008
Bogdał, Dariusz
Zastosowanie promieniowania mikrofalowego w reakcjach przeniesienia międzyfazowego w układach bezrozpuszczalnikowych
Typ: książka
Data wydania: 1999
Handzlik, Jarosław; Ogonowski, Jan
Metateza olefin
Typ: książka
Redaktor: Pielichowski, Jan
Data wydania: 1998
Pielichowski, Krzysztof
Studies on the thermal decomposition of poly(vinyl chloride) blends
Typ: książka
Data wydania: 1998
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/