Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Architektura


Wariant tytułu Monograph / Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Architecture
Wydawca Wydawnictwo PK
Seria główna Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki


Publikacje w tym tytule: 439
123456 ... 22
następne

Setkowicz, Piotr
Lekkie metro?
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Zając, Barbara
Rewaloryzacja rynku dawnego Nowego Miasta w Rzeszowie
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Wójcikowski, Wojciech Karol
Nowe wyzwania w planowaniu regionalnym w obszarach uzdrowiskowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Błachut, Jakub
Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na rozwój małych miast – przykład Niepołomic
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Hrabiec, Andrzej
Metafora jako istotny czynnik projektów rewitalizacji
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Pawłowska, Krystyna
Turystyka kulturowa jako szansa rozwoju terytorialnego – stan i perspektywy
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Wrana, Jan; Fitta-Spelina, Agnieszka
Strategiczne położenie miast portowych czynnikiem rozwoju struktury miejskiej – Hamburg i Lubeka
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Łasocha, Marceli
Projekty strategiczne dla Krakowa – pierwsze kroki w kierunku realizacji Nowej Huty Przyszłości
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Petelenz, Marcin
Kolor dachów – szansa czy utopia integracji przestrzennej?
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Korzeń, Janusz
Integracja planowania przestrzennego i społeczno-gospodarczego na poziomie regionalnym – doświadczenia z Dolnego Śląska
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Ciepiela, Agnieszka
Przemiany jakości głównej przestrzeni publicznej miasta średniej wielkości na przykładzie Staszowa
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Langer, Piotr
Miasto "na rozdrożu" – istniejące wartości i nowe wizje rozwoju Bochni
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Wójtowicz-Wróbel, Agnieszka
Zachowane wartości w małym mieście – miasteczka w otoczeniu Krakowa
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Pawlak, Anna
Możliwości rozwojowe małych miast Małopolski na tle polityki przestrzennej regionu
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Hrehorowicz-Gaber, Hanna
"Rekreacyjno-Turystyczna Dolina Raby" – wdrażanie idei aktywnego wypoczynku jako elementu strategii województwa małopolskiego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Sadowska, Ewa Janina; Shulga, Giennadij M.
Tendencje rozwojowe górskich ośrodków rekreacyjnych w Karpatach Wschodnich na Ukrainie
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Kobylarczyk, Justyna
Ocena szans rozwoju regionu Podkarpacia na podstawie analizy czynników makro
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Łysień, Mariusz
Znaczenie i wpływ aktualnych tendencji kształtowania otoczenia cieków wodnych w miastach różnej wielkości – wybrane przykłady
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Paprzyca, Krystyna
Terytorium, sieci, plemiona
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Gołąb-Korzeniowska, Monika
Porządkowanie terenów miejskich w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Wybrane przykłady dla Krakowa
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20

123456 ... 22
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/