Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Seria Historyczno-Techniczna


Wydawca Politechnika Krakowska
Seria główna Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki


Publikacje w tym tytule: 27
12
następne


Wybrane zagadnienia z dziedziny architektury i urbanistyki w okresie 50-letniej działalności Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej
Typ: książka
Redaktor: Cichy-Pazder, Ewa
Data wydania: 1999
Mitkowska, Anna
Krajobrazowa koncepcja rekultywacji wyrobisk kopalnianych w Opolu
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1999
Lenartowicz, Krzysztof
Traditions of architectural psychology at the Cracow Faculty of Architecture
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1999
Kuśnierz, Kazimierz
Ze studiów nad rozwojem przestrzennym miast Małopolski (w pracach Zespołu Historii Urbanistyki)
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1999
Bruzda, Jan
Witraże i freski organiczne
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1999
Gawłowski, J. Tadeusz
O powstaniu i ewolucji Katedry Projektowania Architektury Przemysłowej Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1999
Wyżykowski, Andrzej
Projekty i realizacje zespołów mieszkaniowych pracowników Instytutu Projektowania Urbanistycznego Wydziału Architektury PK na tle zmian polityczno-ekonomicznych kraju i obowiązujących normatywów
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1999
Bartkowicz, Tadeusz
Możliwości i szanse zachowania równowagi ekologicznej na obszarach zurbanizowanych w świetle nowych uwarunkowań gospodarczych Polski
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1999
Cęckiewicz, Witold
Projektowanie urbanistyczne – ewolucja problemu a ewolucja nauczania
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1999
Bartkowicz, Barbara
Problemy małych miast Polski południowej i ich aktualność
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1999
Skoczek, Andrzej; Radziewanowski, Zbigniew; Zieliński, Juliusz
Regionalizm w architekturze wobec wyzwań współczesności
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1999
Juchnowicz, Stanisław
Obszary śródmiejskie i centra miast polskich. Z doświadczeń tworzenia i rozwijania szkoły projektowania na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w latach 1960-1993
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1999
Seruga, Wacław
Kompozycja zespołów urbanistycznych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1999
Böhm, Aleksander
Contemporary problems of the Polish historic cities – a case of Cracow
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1999
Cęckiewicz, Witold; Pęckowska, Agnieszka
Instytut Projektowania Urbanistycznego – historia przemian w strukturze
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1999
Bogdanowski, Janusz
Droga od projektowania budynku do architektury krajobrazu
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1999
Łuczyńska-Bruzda, Maria
Architektura krajobrazu otwartego – definicja, zakres, kryteria wyodrębnienia
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1999
Radziewanowski, Zbigniew
Ewolucja znaczenia kulturowego ziem górskich. Jej odzwierciedlenie w koncepcjach teoretycznych, projektowych i urbanistycznych autora
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1999
Wolwowicz, Ryszard
Wspomnienia o początkach samorządu studenckiego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1998
Ciesielski, Roman
Kadra nauczycieli akademickich pracujących w pierwszych latach po II wojnie światowej w Politechnice Krakowskiej w Krakowie
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1998

12
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/