Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Seria Historyczno-Techniczna


Wydawca Politechnika Krakowska
Seria główna Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki


Publikacje w tym tytule: 27
poprzednie
12

Sadowski, Andrzej; Ciesielski, Roman; Barucki, Tadeusz
[Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Studentów Wydziałów Politechnicznych]
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1998
Ciesielski, Roman
Kilka wspomnień z kontaktów i współpracy z prof. I. Stella-Sawickim jako szefem w Katedrze Statyki i Wytrzymałości Materiałów
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1998
Ciesielski, Roman
Pierwsi absolwenci Politechniki Krakowskiej podejmujący pracę naukowo-dydaktyczną w uczelni w latach 1947-1950
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1998
Ciesielski, Roman
Uroczystości 3 maja 1946 r. w Krakowie – udział studentów Politechniki Krakowskiej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1998

Wspomnienia z początkowych lat Politechniki Krakowskiej
Typ: książka
Redaktor: Ciesielski, Roman
Data wydania: 1998
Ciesielski, Roman
Wstęp
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1994
Budziński, Franciszek
Polacy na uczelniach węgierskich w latach II wojny światowej
Typ: książka
Data wydania: 1993

poprzednie
12© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/