Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Mechanika = Monograph / Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Mechanics


Wariant tytułu Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Mechanika
Wydawca Wydaw. PK
Seria główna Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki


Publikacje w tym tytule: 136
123456
następne


Diagnosis and material issues in the 20th century architecture
Typ: książka
Redaktor: Mikuła, Janusz, Korniejenko, Kinga
Data wydania: 2016
Nowak, Katarzyna; Nowak-Dzieszko, Katarzyna
Analysis of tightness of details in large panel buildings of the twentieth century before and after thermal modernization
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Nowak, Katarzyna; Nowak-Dzieszko, Katarzyna; Rojewska-Warchał, Małgorzata
The thermal comfort of a single apartment in a retrofitted large panel building
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Łątka, Dawid; Tekieli, Marcin
Health monitoring of existing structures using selected diagnostic tests and optical measurement methods
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Ocłoń, Paweł
Modelowanie zjawisk przepływowo-cieplnych w zastosowaniach dla inżynierii energetyki
Typ: książka
Data wydania: 2016
Hager, Izabela; Mróz, Katarzyna; Hennetier, Alexandre
Diagnosis of damage to concrete in structures – dynamic and static modulus of elasticity changes due to fire exposure
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Adamski, Michał; Mikuła, Janusz
Waste immobilization using alkali-activated concrete binders and their application in civil engineering
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Hebda, Marek
Spiekana niskostopowa stal Astaloy CrL o podwyższonych właściwościach mechanicznych modyfikowana krzemem i węglem
Typ: książka
Data wydania: 2016
Mierzwiński, Dariusz; Walter, Janusz
Applying geopolymers based on fly ash as a matrix reinforcement in building construction
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Mierzwiński, Dariusz; Walter, Janusz
Method of determining the soaking time of geopolymers using direct current in a specially built symmetric setup
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Łach, Michał; Hebdowska-Krupa, Maria; Grela, Agnieszka; Korniejenko, Kinga; Mikuła, Janusz
Possibility of using the ashes from coal sludge in the processes of geopolymerization and zeolitization
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Mikuła, Janusz; Korniejenko, Kinga; Łach, Michał
Effect of unburned carbon on the mechanical properties fly-ash based geopolymers
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Łach, Michał; Kuchta, Tomasz; Hebdowska-Krupa, Maria; Korniejenko, Kinga; Mikuła, Janusz
The possibility of use of fly-ash based geopolymers on paving
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Dębowski, Jacek
Problems of reinforcements in the system elements of large panel buildings
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Dzierwa, Piotr
Increasing flexibility of steam boilers with natural circulation
Typ: książka
Data wydania: 2015
Cebula, Artur
Determination of local and mean heat transfer coefficients in heat exchangers with longitudinal finned tubes
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2015
Dziadur, Wiesław; Tabor, Adam
Ilościowe i jakościowe badania roli mączki drzewnej w kompozytach na osnowie polietylenu i polipropylenu
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2015

Monitoring and heating optimization of pressure components in steam boilers
Typ: książka
Redaktor: Taler, Jan
Data wydania: 2015

Heat exchangers and Heat Transfer Engineering calculations
Typ: książka
Redaktor: Taler, Jan
Data wydania: 2015
Kłaput, Józef
Wybrane właściwości stali TRIP po różnych zabiegach obróbki cieplnej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2015

123456
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/