Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki


Wariant tytułu Zeszyt Naukowy / Politechnika Krakowska
Wydawca Wydawnictwo PK
ISSN 0860-097X
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)

Podserie w tej serii:


Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Architektura

Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Mechanika = Monograph / Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Mechanics

Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Inżynieria Środowiska

Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Inżynieria Lądowa = Monograph / Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Civil Engineering

Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Inżynieria Sanitarna i Wodna

Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Podstawowe Nauki Techniczne

Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Inżynieria Elektryczna i Komputerowa

Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Seria Historyczno-Techniczna

Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Nauki Humanistyczne, Społeczne i Ekonomiczne

Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Inżynieria i Technologia Chemiczna


Publikacje w tym tytule: 228
poprzednie
123456789 ... 12
następne


Udział pracowników Politechniki Krakowskiej w życiu kościoła katolickiego za pontyfikatu Jana Pawła II
Typ: książka
Redaktor: Flaga, Kazimierz, Paluch, Marian, Pawlicki, Bonawentura Maciej
Data wydania: 1998
Osuch, Bolesław
Opad netto w drzewostanie na tle właściwości retencyjnych powierzchni roślin
Typ: książka
Data wydania: 1994
Młynarski, Tadeusz
Uogólniona metoda analityczna analizy kinematycznej mechanizmów płaskich
Typ: książka
Data wydania: 1994
Kazior, Jan
Analiza czynników technologicznych decydujących o własnościach spiekanych austenitycznych stali nierdzewnych
Typ: książka
Data wydania: 1994
Probucka, Dorota
Filozofia wartości Józefa Tischnera
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1993
Tabiś, Bolesław
Problemy rachunkowe inżynierii reaktorów chemicznych
Typ: książka
Data wydania: 1993

Diagnozowanie urządzeń w energetyce cieplnej : konferencja naukowa z okazji 70-lecia urodzin prof. zw. dra hab. inż. Franciszka Młynarskiego
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1993
Taler, Jan
Układ do automatycznej kontroli naprężeń cieplnych w grubościennych elementach kotłów energetycznych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1993
Białecki, Robert; Duda, Jan; Siudak, Jaromir
Lokalna sieć komputerowa dla potrzeb weryfikacji założeń teoretycznych budowy systemu CAPP
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1993
Matras, Zbigniew
Laminarny przepływ cieczy potęgowych w rurach zwiniętych kołowo
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1993
Bębenek, Bartłomiej
Warstwa przyścienna w turbulentnym przepływie lepkosprężystych roztworów redukujących opór
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1993
Mieszkowski, Andrzej
Modernizacja urządzeń cyklonowych w energetycznych instalacjach odpylających
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1993
Kwatera, Marian; Putz, Barbara
Komputerowo wspomagane projektowanie i wizualizacja uchwytów składanych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1993
Kwatera, Marian
Możliwość transformacji opisu części obrotowych w języku JOT do standardu KSP
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1993
Gawlik, Edward
Struktura stanowiska wytwarzania w elastycznym systemie produkcyjnym
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1993
Niezgoda, Beata; Taler, Jan
Eksperymentalne określenie średnich wartości współczynników wnikania ciepła w wymiennikach ożebrowanych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1993
Litwin, Marek
Weryfikacja doświadczalna algorytmu obliczeniowego oziębiaczy gładkorurowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1993
Łopata, Stanisław
Bezpieczeństwo pracy wysokociśnieniowych rurociągów pracujących w warunkach pełzania po przekroczeniu obliczeniowego czasu pracy
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1993
Zając, Jerzy; Małopolski, Waldemar
Algorytm generowania ekwidystanty dla celów automatyzacji projektowania wzorów rozkroju elementów płaskich
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1993
Szklarzewicz, Zdzisław; Szybalski, Krzysztof
Metody projektowania procesów technologicznych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1993

poprzednie
123456789 ... 12
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/