Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Inżynieria Środowiska


Wydawca Wydawnictwo PK
Seria główna Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Uwagi Instytucja sprawcza: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki


Publikacje w tym tytule: 63
1234
następne

Mikosz, Jerzy
Teoretyczne i praktyczne aspekty matematycznego modelowania procesu wielofazowego osadu czynnego z uwzględnieniem emisji N2O
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2017
Baczyński, Tomasz
Bioremediacja gruntów skażonych dichlorodifenylotrichloroetanem (DDT) i jego pochodnymi
Typ: książka
Data wydania: 2015
Kowarska, Beata
Spalanie paliw alternatywnych w reaktorze fluidyzacyjnym z obniżeniem emisji tlenków azotu
Typ: książka
Data wydania: 2015
Stypka, Tomasz
Modelowanie systemów gospodarki odpadami komunalnymi
Typ: książka
Data wydania: 2014
Łapuszek, Marta
Intensywność i prognoza zmian położenia den koryt rzecznych w lewobrzeżnych dopływach górnej Wisły
Typ: książka
Data wydania: 2013
Węglarczyk, Stanisław
Efektywność lokalnych metod prognozowania rocznych minimalnych stanów na przykładzie wybranych profili wodowskazowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2013
Cimochowicz-Rybicka, Małgorzata
Aktywność metanogenna osadów ściekowych poddanych beztlenowej stabilizacji z zastosowaniem dezintegracji ultradźwiękowej
Typ: książka
Data wydania: 2013
Pilawska, Małgorzata
Emisja tlenku diazotu towarzysząca energetycznemu wykorzystaniu paliw
Typ: książka
Data wydania: 2013
Lenar-Matyas, Anna; Łapuszek, Marta; Ratomski, Jerzy
Badania składu granulometrycznego materiału dennego w wybranych profilach badawczych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2013
Generowicz, Agnieszka
Wartościowanie ocen ekologicznych systemów i technologii w gospodarce odpadami i ich wykorzystanie w analizie decyzyjnej
Typ: książka
Data wydania: 2013

Zbiornik Goczałkowice : analiza przyczynowo-skutkowa DPSIR procesów i zjawisk istotnych z punktu widzenia zarządzania zbiornikiem zaporowym
Typ: książka
Redaktor: Bojarski, Antoni, Gręplowska, Zofia, Nachlik, Elżbieta
Data wydania: 2012
Porzuczek, Jan
Optymalizacja pracy paleniska fluidalnego w warunkach niestacjonarnych
Typ: książka
Data wydania: 2012
Bielski, Andrzej
Modelowanie transportu zanieczyszczeń w ciekach powierzchniowych
Typ: książka
Data wydania: 2011
Szalińska, Ewa
Rola osadów dennych w ocenie jakości środowiska wód kontynentalnych
Typ: książka
Data wydania: 2011
Zielina, Michał
Modelowanie procesu filtrowania niejednorodnych zawiesin przez ośrodek porowaty
Typ: książka
Data wydania: 2011
Królikowska, Jadwiga
Ocena przydatności hydroseparatorów do podczyszczania ścieków opadowych
Typ: książka
Data wydania: 2010
Ściężor, Tomasz; Kubala, Marek; Kaszowski, Wiesław; Dworak, Tadeusz Z.
Zanieczyszczenie świetlne nocnego nieba w obszarze aglomeracji krakowskiej : analiza pomiarów sztucznej poświaty niebieskiej
Typ: książka
Data wydania: 2010
Królikowska, Jadwiga
Niezawodność funkcjonowania i bezpieczeństwa sieci kanalizacyjnej
Typ: książka
Data wydania: 2010
Mazgaj, Witold
Wyznaczanie rozkładu pola magnetycznego w materiałach magnetycznie miękkich z uwzględnieniem histerezy i anizotropii
Typ: książka
Data wydania: 2010
Płoskonka, Robert
Metoda optymalnej lokalizacji rezerw zbiornikowych w systemie dystrybucji wody
Typ: książka
Data wydania: 2010

1234
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/