Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Inżynieria Środowiska


Wydawca Wydawnictwo PK
Seria główna Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Uwagi Instytucja sprawcza: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki


Publikacje w tym tytule: 36
12
następne

Mikosz, Jerzy
Teoretyczne i praktyczne aspekty matematycznego modelowania procesu wielofazowego osadu czynnego z uwzględnieniem emisji N2O
Typ: książka
Punktacja MNiSW (monografia): 80
Data wydania: 2017
Baczyński, Tomasz
Bioremediacja gruntów skażonych dichlorodifenylotrichloroetanem (DDT) i jego pochodnymi
Typ: książka
Data wydania: 2015
Kowarska, Beata
Spalanie paliw alternatywnych w reaktorze fluidyzacyjnym z obniżeniem emisji tlenków azotu
Typ: książka
Data wydania: 2015
Stypka, Tomasz
Modelowanie systemów gospodarki odpadami komunalnymi
Typ: książka
Data wydania: 2014
Łapuszek, Marta
Intensywność i prognoza zmian położenia den koryt rzecznych w lewobrzeżnych dopływach górnej Wisły
Typ: książka
Data wydania: 2013
Węglarczyk, Stanisław
Efektywność lokalnych metod prognozowania rocznych minimalnych stanów na przykładzie wybranych profili wodowskazowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2013
Lista MNiSW: nie
Cimochowicz-Rybicka, Małgorzata
Aktywność metanogenna osadów ściekowych poddanych beztlenowej stabilizacji z zastosowaniem dezintegracji ultradźwiękowej
Typ: książka
Data wydania: 2013
Pilawska, Małgorzata
Emisja tlenku diazotu towarzysząca energetycznemu wykorzystaniu paliw
Typ: książka
Data wydania: 2013
Lenar-Matyas, Anna; Łapuszek, Marta; Ratomski, Jerzy
Badania składu granulometrycznego materiału dennego w wybranych profilach badawczych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2013
Lista MNiSW: nie
Generowicz, Agnieszka
Wartościowanie ocen ekologicznych systemów i technologii w gospodarce odpadami i ich wykorzystanie w analizie decyzyjnej
Typ: książka
Data wydania: 2013

Zbiornik Goczałkowice : analiza przyczynowo-skutkowa DPSIR procesów i zjawisk istotnych z punktu widzenia zarządzania zbiornikiem zaporowym
Typ: książka
Redaktor: Bojarski, Antoni, Gręplowska, Zofia, Nachlik, Elżbieta
Data wydania: 2012
Balcerzak, Wojciech
Eutrofizacja wód stojących – prognozowanie i wpływ na technologię uzdatniania wody
Typ: książka
Data wydania: 2009
Aymanns, K.; Caruk, M.; Drużyńska, E.; Jarząbek, A.; Tarnacki, K.
Tworzenie warunków do poprawy stanu czystości wód w zlewni Białej Przemszy
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2008
Drużyńska, E.; Boroń, A.
Zlewnia Przemszy - polski obszar testowy
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2008
Drużyńska, E.; Motyka, J.; Niewdana, J.; Potocki, A.
Wspomaganie procesu modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę rejonu Olkusza w świetle przewidywanej likwidacji kopalń cynku i ołowiu
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2008
Drużyńska, E.
Projekt AquaStress
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2008
Drużyńska, E.
Wzmocnienie społecznego rozumienia presji na środowisko wodne i propagowanie udziału społeczeństwa w zarządzaniu zasobami wodnymi
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2008
Bonenberg, J.; Gręplowska, Z.; Nachlik, E.; Żołnacz, J.
Zagadnienia problemowe i propozycje ich rozwiązań
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2006
Duda, R. ; Gręplowska, Z.; Jarząbek, A.; Mazoń, S.; Nachlik, E.
Charakterystyka zlewni Raby
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2006
Baran-Gurgul, K.; Bardzik, A.; Cebulska, M.; Drużyńska, E. ; Gręplowska, Z.; Jarząbek, A.; Nachlik, E.; Pusłowska-Tyszewska, D.; Tyszewski, S.
Wody powierzchniowe
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2006

12
następne© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/