Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Inżynieria Środowiska


Wydawca Wydawnictwo PK
Seria główna Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Uwagi Instytucja sprawcza: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki


Publikacje w tym tytule: 36
poprzednie
12

Nachlik, E.
Wprowadzenie. 1
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2006
Łapuszek, Marta; Ratomski, Jerzy
Metodyka określania i charakterystyka przebiegu oraz prognoza erozji dennej rzek górskich dorzecza górnej Wisły
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2006

Słownik terminów związanych z gospodarowaniem zasobami wodnymi : praca zbiorowa
Typ: książka
Redaktor: Węglarczyk, Stanisław
Data wydania: 2006
Gręplowska, Z.; Jarząbek, A.; Mazoń, S.; Nachlik, E.; Duda, R. et al.
Dorzecze Wisły : zlewnia Raby, zlewnia górnej Narwi, zlewnia Raduni : załącznik A
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2006
Baran-Gurgul, K.; Gręplowska, Z.; Nachlik, E.
Zintegrowane gospodarowanie wodami opadowymi w obszarach zurbanizowanych. 5
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2006
Konieczny, R.; Madej, P.; Walczykiewicz, T.; Bogdańska-Warmuz, R.; Siudak, M.
Planowanie w ochronie przed powodzią w świetle wymagań w zakresie zarządzania ryzykiem powodziowym. 4
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2006
Bojarski, A.; Czernecka, J.; Czoch, K.; Nachlik, E. ; Opiał-Gałuszka, U.; Walczykiewicz, T.; Zientarska, B.
Ochrona i utrzymanie wód płynących. 3
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2006
Bonenberg, J.; Drużyńska, E.; Kindler, J.; Nachlik, E.; Pusłowska-Tyszewska, D.; Tyszewski, S.
Kompleksowe planowanie rozwoju gospodarki wodnej. 2
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2006
Gręplowska, Z.; Jarząbek, A.; Nachlik, E.; Pusłowska-Tyszewska, D.; Tyszewski, S.
Ogólne zasady postępowania
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2005
Jarzabek, A.; Nachlik, E.
Wstępna ocena ryzyka nieosiagnięcia celów środowiskowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2005
Czaban, S.; Jarząbek, A.; Pusłowska-Tyszewska, D.; Tyszewsk, S.i
Źródła danych i bazy danych dla potrzeb analizy
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2005
Gręplowska, Z.; Jarząbek, A.; Nachlik, E. et.al.
Identyfikacja istotnych oddziaływań częściowych wód powierzchniowych i podziemnych zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2005
Gręplowska, Z.; Jarząbek, A.; Nachlik, E. et al.
Identyfikacja obecnego stanu wód powierzchniowych i podziemnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2005
Jarząbek, A.; Pusłowska-Tyszewska, D.; Tyszewski, S.
Identyfikacja czynników sprawczych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2005
Gręplowska, Z.; Jarząbek, A.; Nachlik, E. et al.
Ocena stanu wód powierzchniowych i podziemnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2005
Bonenberg, J.; Godyń, I.; Jarząbek, A.; Kindler, J.; Nachlik, E.; Słota, H.
Ocena stanu gospodarowania zasobami wodnymi w Polsce
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2004

poprzednie
12© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/