Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Inżynieria Środowiska


Wydawca Wydawnictwo PK
Seria główna Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Uwagi Instytucja sprawcza: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki


Publikacje w tym tytule: 60
poprzednie
123
następne

Toś, Cezary; Wolski, Bogdan; Zielina, Leszek
Tachimetry skanujące : aplikacje technologii skanowania w budowie szczegółowych modeli obiektów inżynierskich
Typ: książka
Data wydania: 2010
Toś, Cezary; Wolski, Bogdan; Zielina, Leszek
Scanning tacheometers. Applications of scanning technology at generating precise models of engineering objects
Typ: książka
Data wydania: 2010
Balcerzak, Wojciech
Eutrofizacja wód stojących – prognozowanie i wpływ na technologię uzdatniania wody
Typ: książka
Data wydania: 2009
Aymanns, K.; Caruk, M.; Drużyńska, E.; Jarząbek, A.; Tarnacki, K.
Tworzenie warunków do poprawy stanu czystości wód w zlewni Białej Przemszy
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2008
Drużyńska, E.; Boroń, A.
Zlewnia Przemszy – polski obszar testowy
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2008
Drużyńska, E.; Motyka, J.; Niewdana, J.; Potocki, A.
Wspomaganie procesu modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę rejonu Olkusza w świetle przewidywanej likwidacji kopalń cynku i ołowiu
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2008
Drużyńska, E.
Projekt AquaStress
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2008
Drużyńska, E.
Wzmocnienie społecznego rozumienia presji na środowisko wodne i propagowanie udziału społeczeństwa w zarządzaniu zasobami wodnymi
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2008

Łagodzenie presji na środowisko wodne w zlewni Białej Przemszy : realizacja projektu AquaStress w polskiej zlewni pilotowej : praca zbiorowa
Typ: książka
Redaktor: Drużyńska, Elżbieta, Nachlik, Elżbieta
Data wydania: 2008
Książyński, Krzysztof Wojciech
Tłokowy model filtracji w strefie niepełnego nasycenia
Typ: książka
Data wydania: 2007
Bonenberg, J.; Gręplowska, Z.; Nachlik, E.; Żołnacz, J.
Zagadnienia problemowe i propozycje ich rozwiązań
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2006
Duda, R. ; Gręplowska, Z.; Jarząbek, A.; Mazoń, S.; Nachlik, E.
Charakterystyka zlewni Raby
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2006
Baran-Gurgul, K.; Bardzik, A.; Cebulska, M.; Drużyńska, E. ; Gręplowska, Z.; Jarząbek, A.; Nachlik, E.; Pusłowska-Tyszewska, D.; Tyszewski, S.
Wody powierzchniowe
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2006
Łapuszek, Marta; Ratomski, Jerzy
Metodyka określania i charakterystyka przebiegu oraz prognoza erozji dennej rzek górskich dorzecza górnej Wisły
Typ: książka
Data wydania: 2006

Słownik terminów związanych z gospodarowaniem zasobami wodnymi : praca zbiorowa
Typ: książka
Redaktor: Węglarczyk, Stanisław
Data wydania: 2006
Nawrocki, Wiesław; Piasek, Zbigniew
Metody falowe lokalizacji infrastruktury i obiektów podziemnych : teorie, badania symulowane i eksperymentalne
Typ: książka
Data wydania: 2006

Podstawy metodyczne i standardy zintegrowanego planowania w gospodarce wodnej : praca zbiorowa
Typ: książka
Redaktor: Drużyńska, Elżbieta, Nachlik, Elżbieta
Data wydania: 2006

Identyfikacja i ocena oddziaływań antropogenicznych na zasoby wodne zlewni Raby wraz z oszacowaniem ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych : praca zbiorowa
Typ: książka
Redaktor: Nachlik, Elżbieta
Data wydania: 2006
Gręplowska, Z.; Jarząbek, A.; Mazoń, S.; Nachlik, E.; Duda, R. et al.
Dorzecze Wisły : zlewnia Raby, zlewnia górnej Narwi, zlewnia Raduni : załącznik A
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2006
Baran-Gurgul, K.; Gręplowska, Z.; Nachlik, E.
Zintegrowane gospodarowanie wodami opadowymi w obszarach zurbanizowanych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2006

poprzednie
123
następne© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/