Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Inżynieria Sanitarna i Wodna


Wydawca Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej
Seria główna Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki


Publikacje w tym tytule: 19

Pilawska, Małgorzata
Spalanie paliw gazowych w złożu fluidanym
Typ: książka
Data wydania: 1998
Sacharczuk, Jacek
Możliwości pozyskania energii słonecznej dla celów grzewczych w kolektorach stacjonarnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1998
Grabowski, Zbigniew
Zasady tworzenia systemu unieszkodliwiania specyficznych odpadów szpitalnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1998
Maczek, Kazimierz; Schnotale, Jacek; Wołek, Mieczysław
Badania eksperymentalne sprężarek tłokowych o nowej konstrukcji umożliwiającej eliminacje oleju smarnego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1998
Borelowski, Marcin; Wołek, Mieczysław; Wrona, Jan
Badania właściwości bezsmarowych skojarzeń ślizgowych dla sprężarek chłodniczych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1998
Skrzyniowska, Dorota
Powietrze atmosferyczne – mieszanina substancji rzeczywistych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1998
Hopkowicz, Marian
Ekonomiczne i środowiskowe aspekty wdrażania innowacyjnych technologii energetycznych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1998
Stypka, Tomasz
Uproszczone modele filtracji gazu do studni odciągowej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1998
Maczek, Kazimierz; Wojtas, Kazimierz
Problemy aplikacji ekologicznych płynów do lewobieżnych obiegów ziębiarek i pomp ciepła
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1998
Sikorska, Renata
Bilans egzergetyczny dwustopniowego absorpcyjnego urządzenia ziębniczego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1998

Wybrane zagadnienia ochrony powietrza w inżynierii cieplnej
Typ: książka
Redaktor: Maczek, Kazimierz
Data wydania: 1998
Styrylska, Teresa; Guzik, Artur
Wybrane przykłady zastosowań rachunku wyrównawczego w technice cieplnej
Typ: książka
Data wydania: 1998
Nahorecka-Duda, Halina
Pomiary intercepcji roślin niskich
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Gądek, Wiesław
Parowanie powierzchniowe ze zlewni rzeki Trzebuńki
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Homa, Anna
Określenie opadów skorygowanych w hydrologicznej stacji badawczej w Stróży
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Węglarczyk, Stanisław
O wyższości metody odwrotnych odległości obliczania średniego opadu obszarowego nad metodą wieloboków równego opadu
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Osuch, Bolesław
Rozwój badań naukowych w hydrologicznej stacji badawczej w Stróży
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Więzik, Beniamin
Rola zlewni eksperymentalnych w weryfikacji struktury prognostycznych modeli odpływu
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Homa, Anna
Charakterystyka fizjograficzna zlewni Trzebuńki
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/