Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Inżynieria Sanitarna i Wodna


Wydawca Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej
Seria główna Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki


Publikacje w tym tytule: 38
12
następne

Kowalska, Wanda; Prystaj, Andrzej; Wieczysty, Artur
Teoretyczne badania nieustalonego przepływu ścieków w kanalizacji
Typ: książka
Data wydania: 2000
Knapik, Krzysztof
Dynamiczne modele w badaniach sieci wodociągowych
Typ: książka
Data wydania: 2000
Łozowicka-Stupnicka, Teresa
Ocena ryzyka i zagrożeń w złożonych systemach człowiek – obiekt techniczny – środowisko
Typ: książka
Data wydania: 2000
Drużyńska, Elżbieta
Wspomaganie wielokryterialnych wyborów w zarządzaniu zasobami wodnymi
Typ: książka
Data wydania: 1999

Wpływ zmian politycznych i ekonomicznych na zagospodarowanie i wykorzystanie zasobów wodnych górnej Wisły w XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem miasta Krakowa
Typ: książka
Redaktor: Fiszer, Józef
Data wydania: 1999
Pilawska, Małgorzata
Spalanie paliw gazowych w złożu fluidanym
Typ: książka
Data wydania: 1998
Sacharczuk, Jacek
Możliwości pozyskania energii słonecznej dla celów grzewczych w kolektorach stacjonarnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1998
Grabowski, Zbigniew
Zasady tworzenia systemu unieszkodliwiania specyficznych odpadów szpitalnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1998
Maczek, Kazimierz; Schnotale, Jacek; Wołek, Mieczysław
Badania eksperymentalne sprężarek tłokowych o nowej konstrukcji umożliwiającej eliminacje oleju smarnego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1998
Borelowski, Marcin; Wołek, Mieczysław; Wrona, Jan
Badania właściwości bezsmarowych skojarzeń ślizgowych dla sprężarek chłodniczych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1998
Skrzyniowska, Dorota
Powietrze atmosferyczne – mieszanina substancji rzeczywistych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1998
Hopkowicz, Marian
Ekonomiczne i środowiskowe aspekty wdrażania innowacyjnych technologii energetycznych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1998
Stypka, Tomasz
Uproszczone modele filtracji gazu do studni odciągowej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1998
Maczek, Kazimierz; Wojtas, Kazimierz
Problemy aplikacji ekologicznych płynów do lewobieżnych obiegów ziębiarek i pomp ciepła
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1998
Sikorska, Renata
Bilans egzergetyczny dwustopniowego absorpcyjnego urządzenia ziębniczego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1998

Wybrane zagadnienia ochrony powietrza w inżynierii cieplnej
Typ: książka
Redaktor: Maczek, Kazimierz
Data wydania: 1998
Kisiel, Adam
Hydrauliczna analiza działania grawitacyjno-podciśnieniowych zbiorników kanalizacyjnych
Typ: książka
Data wydania: 1998
Gaszyński, Jan
Osiowo-symetryczne problemy kontaktowe konsolidującego podłoża gruntowego w przypadku działania źródeł masy i ciśnienia
Typ: książka
Data wydania: 1998
Piasek, Zbigniew
Metody numeryczne badania zalądowań czasz zbiorników retencyjnych
Typ: książka
Data wydania: 1998
Budziło, Barbara
Metoda wyboru technicznego rozwiązania ujęcia wody powierzchniowej
Typ: książka
Data wydania: 1998

12
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/