Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Inżynieria Elektryczna i Komputerowa


Wariant tytułu Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Seria Inżynieria Elektryczna
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej
Seria główna Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki


Publikacje w tym tytule: 32
12
następne

Sieńko, Tomasz
Wielofazowy przekształtnik macierzowy do mikroturbin
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2017
Szromba, Andrzej
Energoelektroniczny kompensator aktywny sterowany sygnałem konduktancyjnym
Typ: książka
Data wydania: 2016
Szczepanik, Jerzy
Wielofazowy przekształtnik macierzowy dla zastosowań w systemie elektroenergetycznym
Typ: książka
Data wydania: 2015
Skarpetowski, Grzegorz
Obwód wejściowy trakcyjnego układu napędowego AC-AC
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
Mielnik, Ryszard
Sieć Petriego w projektowaniu systemów pomiarowo-sterujących zdarzeń dyskretnych w zastosowaniach krytycznych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
Gądek, Krzysztof; Mielnik, Ryszard
Możliwości wykorzystania czujnika mikrofalowego do pomiaru prędkości pojazdu szynowego na odcinku zbliżania samoczynnej sygnalizacji przejazdowej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
Malina, Arkadiusz; Dudzik, Marek
Wykorzystanie algorytmów sieci neuronowych w celu zmniejszenia amplitud wahań momentu elektromagnetycznego silnika indukcyjnego w metodzie sterowania wektorowego DTC
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
Kobielski, Andrzej; Drapik, Sławomir; Dudzik, Marek; Prusak, Janusz
Niektóre problemy analizy i modelowania zmienności obciążeń kolejowych podstacji trakcyjnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014

Elektrotechnika w zastosowaniach trakcyjnych
Typ: książka
Redaktor: Jagiełło, Adam St.
Data wydania: 2014
Jakubas, Wiesław; Zając, Waldemar
Indukcyjne oddziaływania zakłócające pojazdów szynowych na obwody torowe
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
Dziechciarz, Arkadiusz; Ferreira De Sa, Jose Gregorio; Sułowicz, Maciej
Detection of the rotor bars damage in cage induction motor using neural network and wavelet analysis
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
Dziechciarz, Arkadiusz; Ferreira De Sa, Jose Gregorio; Sułowicz, Maciej
Fault diagnostics of induction motors in electric drives
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
Chrabąszcz, Ireneusz; Kaniewski, Adam; Prusak, Janusz
Wpływ polaryzacji sieci trakcyjnej tramwajowej na występowanie stref anodowych i katodowych w obszarze torowiska
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
Czuchra, Wojciech; Mysiński, Wojciech; Płatek, Tadeusz; Zając, Waldemar
Rozwiązanie układowe przekształtnika rezonansowego dla pojazdu trakcyjnego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
Czuchra, Wojciech; Zając, Waldemar
Czasowo-częstotliwościowa analiza prądu zasilania pojazdów trakcyjnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
Drozdowski, Piotr; Duda, Arkadiusz
Symulacja komputerowa wybranych układów zasilania trakcji prądu przemiennego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
Jagiełło, Adam St.
Bezszczotkowa maszyna prądu stałego zbudowana na bazie silnika synchronicznego 2 x 3–fazowego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
Węgiel, Tomasz
Space harmonic interactions in permanent magnet generators
Typ: książka
Data wydania: 2013
Łukasik, Szymon
Algorytm redukcji wymiaru i liczności próby dla celów procedur eksploracyjnej analizy danych
Typ: książka
Data wydania: 2013
Borkowski, Dariusz
Przekształtnik macierzowy jako kontroler przepływu mocy w linii elektroenergetycznej - analiza pracy układu w dziedzinie częstotliwości
Typ: książka
Data wydania: 2013

12
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/