Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Architektura


Wariant tytułu Monograph / Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Architecture
Wydawca Wydawnictwo PK
Seria główna Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki


Publikacje w tym tytule: 396
poprzednie
1 ... 151617181920

Kuśnierz-Krupa, Dominika
Konserwatorski profesjonalizm w Lizbonie
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2011
Kuc, Sabina
Techno-kreacja a architektura krajobrazu : wybrane zagadnienia
Typ: książka
Data wydania: 2011
Hodor, Katarzyna
Podmiejskie rezydencje dworsko-ogrodowe w kształtowaniu krajobrazu mikroregionu Rowu Krzeszowickiego
Typ: książka
Data wydania: 2011
Kantarek, Anna Agata
O orientacji w przestrzeni miasta
Typ: książka
Data wydania: 2008
Motak, Maciej
Architektura Krakowa 1989-2004 : nowe realizacje w kontekście miasta historycznego
Typ: książka
Data wydania: 2007
Zachariasz, Agata
Zieleń jako współczesny czynnik miastotwórczy ze szczególnym uwzględnieniem roli parków publicznych
Typ: książka
Data wydania: 2006
Grabowska-Pałecka, Hanna
Niepełnosprawni w obszarach i obiektach zabytkowych : problemy dostępności
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2004
Kantarek, Anna Agata
Paryskie kwartały : współczesna koncepcja kwartału zabudowy w strukturze miasta
Typ: książka
Data wydania: 2004
Motak, Maciej
Miasta Ameryki Północnej w okresie pionierskim 1559-1681 : dzieje formy urbanistycznej
Typ: książka
Data wydania: 2004
Myczkowski, Zbigniew
Krajobraz wyrazem tożsamości w wybranych obszarach chronionych w Polsce
Typ: książka
Data wydania: 2003
Zbigniew Myczkowski
Krajobraz wyrazem tożsamości w wybranych obszarach chronionych w Polsce
Typ: książka
Data wydania: 1998
Siewniak, Marek; Haber, Aleksander
Koncepcja architektoniczno-przyrodnicza rewaloryzacji III odcinka Alei Najświętszej Marii Panny w Częstochowie
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1997
Bogdanowski, Janusz
Projekt rekompozycji ogrodów bernardyńskich w Kalwarii Zebrzydowskiej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1997
Mitkowska, Anna
Park kalwaryjny w Werkach pod Wilnem
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1997

Sacrum w ogrodach : święte ogrody kalwaryjne i ich symbolika
Typ: książka
Redaktor: Mitkowska, Anna
Data wydania: 1997
Vogt, Otmar
Zagadnienia związane z zapisem przestrzeni w architekturze : metody odwzorowania przestrzeni jako podstawa budowy nowych modeli graficznych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995

poprzednie
1 ... 151617181920© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/