Technologické Inžinierstvo


Wariant tytułu Technological Engineering
Wydawca Vedeckotechnicka Spolocnost pri Zilinskej Univerzite
ISSN 1336-5967
Uwagi Instytucja sprawcza: Vedeckotechnická spoločnosť pri Žilinskej univerzite v Žiline, Katedra obrábania a automatizácie [Scientific-technical society by University of Zilina, Department of Machining and Automation]
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 6

Niżankowski, Czesław; Otko, Tadeusz; Piechnik, Paweł
Simulation comparison studies of stress and deformation states of a milling head by synchronous and conventional milling
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technologické Inžinierstvo
Data wydania: 2014
ISSN: 1336-5967
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 0
Impact Factor: 0
Struzikiewicz, Grzegorz; Sioma, Andrzej
Measurement of milling head with visional method
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technologické Inžinierstvo
Data wydania: 2012
ISSN: 1336-5967
Niżankowski, Czesław
The grindability of the grinding wheels made of sintered corundum which ceramic glass-crystalline binders
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technologické Inžinierstvo
Data wydania: 2012
ISSN: 1336 - 5967
Niżankowski, Czesław
Application of the Lurie indicator to the evaluation of the abrasive capabilities of grinding wheels made of submicrocrystalline sintered corundum, with various abradant compositions
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technologické Inžinierstvo
Data wydania: 2012
ISSN: 1336-5967
Niżankowski, Czesław; Męcik, Jacek
Computer-aided prediction of the machining track pattern in the process of the anti-friction bearing-ring ball-race oscillating honing
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technologické Inžinierstvo
Data wydania: 2010
ISSN: 1336-5967
Niżankowski, Czesław; Kornobis, Zbigniew
Comparative simulation tests of strain of cutting plates, with various tool-face surface geometry, in the process of anti-friction bearing ring front turning
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technologické Inžinierstvo
Data wydania: 2010
ISSN: 1336-5967
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/