Safety & Fire Technology


Wariant tytułu Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
Wydawca Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy (CNBOP-BIP)
ISSN 1895-8443
e-ISSN 2657-8808
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 9 (od 2013)
13 (od 2015)
40 (od 2019)
70 (od 2023)
DOI 10.12845/bitp
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 13
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 12

Maślak, Mariusz; Woźniczka, Piotr
Numerically simulated structural response of a bearing steel frame with joints of varying stiffness to fully developed fire conditions
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Safety & Fire Technology
Data wydania: 2019
ISSN: 2657-8808
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Seręga, Szymon
Numeryczna predykcja odporności ogniowej elementów strunobetonowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Safety & Fire Technology
Data wydania: 2018
ISSN: 1895-8443
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13
Maślak, Mariusz; Żwirski, Grzegorz
Zmiany strukturalne w stali konstrukcyjnej wywołane epizodami jej nagrzewania i stygnięcia podczas pożaru
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Safety & Fire Technology
Data wydania: 2017
ISSN: 1895-8443
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13
Maślak, Mariusz; Woźniczka, Piotr
Wpływ lokalizacji źródła ognia na rozwój pożaru w wielkopowierzchniowym halowym obiekcie handlowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Safety & Fire Technology
Data wydania: 2017
ISSN: 1895-8443
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13
Maślak, Mariusz; Tkaczyk, Anna; Woźniczka, Piotr
Użyteczność modelu obliczeniowego pojedynczej ramy poprzecznej w szacowaniu odporności ogniowej hali stalowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Safety & Fire Technology
Data wydania: 2017
ISSN: 1895-8443
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13
Maślak, Mariusz
Miarodajna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej – wartość nominalna z pojedynczej inwentaryzacji czy raczej statystycznie uzasadniona wartość charakterystyczna
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Safety & Fire Technology
Data wydania: 2016
ISSN: 1895-8443
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13
Maślak, Mariusz; Tkaczyk, Anna
Programowanie liniowe jako technika obliczeniowa użyteczna w szacowaniu odporności ogniowej stalowej ramowej konstrukcji nośnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Safety & Fire Technology
Data wydania: 2016
ISSN: 1895-8443
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13
Gwóźdź, Marian; Woźniczka, Piotr; Tkaczyk, Anna
Odbudowa stalowych hal przemysłowych uszkodzonych w przebytym pożarze
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Safety & Fire Technology
Data wydania: 2016
ISSN: 1895-8443
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13
Chudyba, Krzysztof
Bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji z betonu według eurokodów (norm PN-EN)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Safety & Fire Technology
Data wydania: 2016
ISSN: 1895-8443
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13
Domański, Tomasz
Wpływ obciążeń na bezpieczeństwo pożarowe dachów drewnianych na polskich obszarach górskich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Safety & Fire Technology
Data wydania: 2015
ISSN: 1895-8443
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13
Dębska, Dominika; Fiertak, Maria
Efektywność działania silikonowych powłok ogniochronnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Safety & Fire Technology
Data wydania: 2015
ISSN: 1895-8443
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13
Ginda, Grzegorz; Maślak, Mariusz
Mapy kognitywne do eksperckiej analizy relacji pomiędzy czynnikami ryzyka i ich rola w szacowaniu bezpieczeństwa pożarowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Safety & Fire Technology
Data wydania: 2013
ISSN: 1895-8443
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 9
Impact Factor: 0




© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/