Pieniądze i Więź


Wydawca Spółdzielczy Instytut Naukowy
ISSN 1506-7513
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 5 (od 2013)
5 (od 2017)
0 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 1

Michalczyk, Leszek
Determinanty kulturowe w zarządzaniu przedsiębiorstwami japońskimi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Pieniądze i Więź
Data wydania: 2012
ISSN: 1506-7513
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/