Pieniądze i Więź


Wydawca Spółdzielczy Instytut Naukowy
ISSN 1506-7513
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 5 (od 2013)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 5


Publikacje w tym tytule: 1

Michalczyk, Leszek
Determinanty kulturowe w zarządzaniu przedsiębiorstwami japońskimi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Pieniądze i Więź
Data wydania: 2012
ISSN: 1506-7513
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/