Teki Krakowskie


Wydawca Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego (ROSiOŚK)
ISSN 1232-8243
Uwagi Instytucja sprawcza: Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Krakowie, Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Krakowie
Skrót Teki Krak.
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 8

Bogdanowski, Janusz; Myczkowski, Zbigniew
Landscape architecture : preservation and modelling
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teki Krakowskie
Data wydania: 1998
Bogdanowski, Janusz
Mistrzejowice czyli śladem zagubionych krajobrazów wsi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teki Krakowskie
Data wydania: 1996
Myczkowski, Zbigniew
Uwarunkowania kulturowe zagospodarowania przestrzennego województwa krakowskiego (ujęcie metodyczne)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teki Krakowskie
Data wydania: 1996
ISSN: 1232-8243
Myczkowski, Zbigniew
Z kart kroniki Regionalnego Ośrodka Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Krakowie (okres 1995-1996)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teki Krakowskie
Data wydania: 1996
ISSN: 1232-8243
Marcinek, Roman; Myczkowski, Zbigniew
Ogród w Mogilanach koło Krakowa
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teki Krakowskie
Data wydania: 1995
ISSN: 1232-8243
Bogdanowski, Janusz
Miejskie standardy krajobrazowe dla zabytkowych subregionów krakowskiego Kazimierza
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teki Krakowskie
Data wydania: 1995
Myczkowski, Zbigniew
Z kart kroniki Regionalnego Ośrodka Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Krakowie (okres 1991-94)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teki Krakowskie
Data wydania: 1995
ISSN: 1232-8243
Bogdanowski, Janusz
Informacja o problemie ogrodów krakowskich kamienic
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teki Krakowskie
Data wydania: 1994
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/