Experimental Mechanics


Wydawca Springer
ISSN 0014-4851
e-ISSN 1741-2765
Skrót Exp. Mech.
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 35 (od 2012)
30 (od 2015)
35 (od 2016)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 35
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Serafin, Marta; Cecot, Witold
An Improved Computational Strategy to Estimate Residual Stresses from Crack Compliance Data
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Experimental Mechanics
Data wydania: 2009
ISSN: 1741-2765
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/