Experimental Mechanics


Wydawca Springer
ISSN 0014-4851
e-ISSN 1741-2765
Skrót Exp. Mech.
Impact Factor dla czasopisma 1.548 (od 2012)
1.567 (od 2013)
1.548 (od 2014)
1.764 (od 2015)
2.091 (od 2016)
2.319 (od 2017)
2.256 (od 2018)
2.496 (od 2019)
2.808 (od 2020)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 35 (od 2012)
30 (od 2015)
35 (od 2016)
35 (od 2017)
100 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Serafin, Marta; Cecot, Witold
An Improved Computational Strategy to Estimate Residual Stresses from Crack Compliance Data
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Experimental Mechanics
Data wydania: 2009
ISSN: 1741-2765
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/