Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Mathematica


Wydawca Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej
ISSN 1643-6555
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Byszewski, Ludwik
Strong maximum principles for implicit parabolic functional-differential problems together with initial inequalities
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Mathematica
Data wydania: 2004
ISSN: 1643-6555
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/