Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems : JAMRIS


Wydawca Industrial Research Institute for Automation and Measurements PIAP
ISSN 1897-8649
e-ISSN 2080-2145
Uwagi Instytucja sprawcza: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 8 (od 2013)
12 (od 2015)
12 (od 2017)
40 (od 2019)
Klasyfikacja ASJC 1702 Computer Science: Artificial Intelligence
1711 Computer Science: Signal Processing
2207 Engineering: Control and Systems Engineering
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 5

Nikolaiev, Sergii; Telenyk, Sergii; Tymoshenko, Yury
Non-contact video-based remote photoplethysmography for human stress detection
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems : JAMRIS
Data wydania: 2020
ISSN: 2080-2145
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Nowakowski, Grzegorz; Dorogyy, Yaroslaw; Doroga-Ivaniuk, Olena
Neural network structure optimization algorithm
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems : JAMRIS
Data wydania: 2018
ISSN: 2080-2145
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 12
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Schiff, Krzysztof
An ant algorithm for the Sudoku problem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems : JAMRIS
Data wydania: 2015
ISSN: 1897-8649
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 12
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Schiff, Krzysztof
An ant algorithm for the Maximum Clique problem in a special kind of graph
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems : JAMRIS
Data wydania: 2015
ISSN: 1897-8649
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 12
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Malec, Marcin; Morawski, Marcin; Zając, Jerzy
Fish-like swimming prototype of mobile underwater robot
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems : JAMRIS
Data wydania: 2010
ISSN: 1897-8649
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/