Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania


Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
ISSN 0033-2089
e-ISSN 2449-9528
Uwagi Instytucja sprawcza: Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP)
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 5 (od 2013)
6 (od 2014)
8 (od 2015)
20 (od 2019)
20 (od 2023)
DOI 10.15199/13
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 8
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 12

Makowski, Tomasz; Franczak, Dawid; Goraj, Piotr
System zarządzania i akwizycji danych dla druku 3D określający ilość filamentów i czasu pracy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
Data wydania: 2023
ISSN: 2449-9528
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Skórska, Halszka
Rzeczywistość rozszerzona narzędziem Przemysłu 4.0 – rozwiązania dla branży motoryzacyjnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
Data wydania: 2019
ISSN: 2449-9528
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Dorota, Dariusz
Divisibility attribute tasks in the process of scheduling
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
Data wydania: 2018
ISSN: 0033-2089
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Siuta, Tomasz
Zastosowanie techniki numerycznej typu CFD do symulacji przepływu w węźle kanalizacji deszczowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
Data wydania: 2018
ISSN: 0033-2089
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Pragłowska-Ryłko, Natalia
Analiza wpływu doboru cewki na pracę przetwornicy DC/DC obniżającej napięcie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2089
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Szymczyk, Piotr; Marcak, Henryk; Tomecka-Suchoń, Sylwia; Szymczyk, Magdalena; Gajer, Mirosław; Gołębiowski, Tomisław
Zaawansowane metody przetwarzania danych georadarowych oraz automatyczne rozpoznawanie danych w strukturach geologicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
Data wydania: 2014
ISSN: 0033-2089
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Marszałek, Konstanty W.; Jaglarz, Janusz
Skanowania optyczne powierzchni jako narzędzia oceny ilościowej i jakościowej powierzchni warstw i powłok
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
Data wydania: 2014
ISSN: 0033-2089
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Malec, Marcin; Morawski, Marcin
Wpływ parametrów sterowania na siłę ciągu podwodnego robota mobilnego z napędem falowym dla różnych wariantów płetwy ogonowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
Data wydania: 2013
ISSN: 0033-2089
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Nosidlak, Natalia; Pokladko-Kowar, Monika; Gondek, Ewa; Danel, Andrzej; Sanetra, Jerzy
Azageterocyclic materials for organic photovoltaic cells
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
Data wydania: 2012
ISSN: 2449-9528
Walter, Janusz
Bezpośrednio wytwarzane warstwy katalityczne do zastosowania w ogniwach typu DSSC
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
Data wydania: 2010
ISSN: 0033-2089
Malec, Marcin; Morawski, Marcin
CyberRyba – układ sterowania podwodnego robota mobilnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
Data wydania: 2010
ISSN: 0033-2089
Drabowski, Mieczysław
Synthesis and management of system with parallel multiprocessors and fault tolerance
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
Data wydania: 2009
ISSN: 0033-2089
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/