Bulletin des Sociétés Chimiques Belges


Wydawca Masson (Paryż)
ISSN 0037-8968
Uwagi Instytucja sprawcza: Société Chimique de France
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Pielichowski, Jan; Czub, Piotr
Reactions of dichloroacetylene with primary aliphatic amines
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Bulletin des Sociétés Chimiques Belges
Data wydania: 1995
ISSN: 0037-8968
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/