Prace Naukowe. Elektryka / Politechnika Warszawska


Wariant tytułu Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej
ISSN 0137-2319
Skrót Pr. Nauk. PWarsz., Elektr.
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Sułowicz, Maciej
Diagnostyka turbozespołu 13K-215 TWW-200 za pomocą sztucznych sieci neuronowych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Elektryka / Politechnika Warszawska
Data wydania: 1999
ISSN: 0137-2319
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/